იამაიკა

შესატანად აკრძალული საგნები:
თაფლი; ციტრუსოვანი ხეების ნაყოფი, ბამბა; რომი; ყავა; მედიკამენტები, რომელთა  შედგენილობა  და დანიშნულება მკაფიოდ არ წერია ინგლისურ ან ფრანგულ ენებზე, აგრეთვე ვენერიულ დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტები, რომლებსაც თან ახლავს დაბეჭდილი ახსნა-განმარტება გამოყენების ან მიღების მეთოდზე. ცოცხალი არსებები; მზა სანთებელები; თაღლითობისათვის გამოსადეგი საგნები; ასანთი; რადიოაქტიური ნივთიერებები; პორნოგრაფია; საპარსი ფუნჯები; ფუტკარი; ხორცი; ნიადაგი; სადურგლო დანები; ლატარიის საკუთნო; სპირტიანი სასმელები; კაკაო; შედედებული რძე; სიმინდის ფქვილი; საკვები ზეთი; გვარლები; ბაწრები; ფერწერა; წერილები საფოსტო ამანათებში; შაქარი; მონეტები; ოქროს ზოდები; საბანკო ბილეთები; შრატები; ნახმარი გადასაფარებლები ცხოველთათვის; კარტოფილი; იარაღი და ტყვია-წამალი, პისტოლეტები და თოფები; დანები; ფეხსაცმელი; სამართებლები; თამბაქო; არაფაბრიკული წარმოების სათამაშოები; პლუშის სათამაშოები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
დედა ფუტკარი - იამაიკის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის დირექტორის ნებართვით; ოპიუმი, მორფი და სხვა ნარკოტიკები, რომლებიც იგზავნება სამეცნიერო ან სამედიცინო მიზნით - იამაიკის სამედიცინო სამმართველოს დირექტორის ნებართვით.