ზიმბაბვე

შესატანად აკრძალული საგნები:
თაფლი; ხორცი; მცენარეები; თესლი; იონჯა; ქიმიური; ქიმიური პრეპარატები; ნარკოტიკები; ლატარიის ბილეთები და მათი ცხრილები; უზნეო და უხამსი ხასიათის ლიტერატურა; სპირტიანი სასმელები; მედიკამენტები;  ცხოველური წარმოშობის პროდუქტი; ძვირფასი საგნები; აღსაგზნები საშუალებები; სამხრეთ-აფრიკული მცენარეები; პატიმრების მიერ დამზადებული საგნები; ყალბი ფული; რადიოაქტიური ნივთიერებები;   ესპონდენციარომელიც იგზავნება თაღლითური ან ამორალური  კომერციის მიზნით ან  მოვლენათა წინასწარმეტყველებასთან დაკავშირებით; სირაქლემას კვერცხები; ხილი, კაქტუსები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
პარაზიტები, მავნე მწერების გამანადგურებლები - მხოლოდ ოფიაციალურად აღიარებული დაწესებულებებს შორის გაცვლის მიზნით; კილიკა და ინდური კანაფი - ჯანდაცვის სამინისტროს ნებართვით; ვენერიულ დაავადებათა სამკურნალო ბეჭდვითი გამოცემები, ნარკოტიკული პრეპარატები - მხოლოდ ექიმებისა და ფარმაცევტების მისამართით, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  დეპარტამენტის ნებართვით; ვირუსები, ვაქცინები - სპეციალური ნებართვის შემთხვევაში; ცეცხლსასროლი იარაღი - შეტანაზე წინასწარ მიღებული ლიცენზიის შემთხვევაში; ფული, ოქროს ზოდები, სირაქლემას ბუმბული, კინო-ფოტოფირი, სითხეები ანალიზის ჩასატარებლად, პათოლოგიური ნიმუშები - იგზავნება ოფიციალურად აღიარებული ლაბორატორიების ან ინსტიტუტების მისამართით სპეციალური შეფუთვით; პათოგენური მიკროორგანიზმები - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტის სპეციალური ნებართვით.


შენიშვნა:
დასაშვებია მხოლოდ ფასგამოცხადებული ამანაების მიღება.