ზამბია

შესატანად აკრძალული საგნები:
ასანთი; ფითილი; უხამსი და ამორალური სახიათის საგნები;საფოსტო მარკები, საფოსტო ბარათები ბრჭყვიალებით; აღმგზნები საშუალებები; ლატარიების საკუთნო; რადიოაქტიურო ნივთიერებანი; პროპაგანდისტური ხასიათის გამოცემები; ინდური კანაფი; ალკოჰოლური სასამელები; ცოცხალი ცხოველები; მცენარეები; იარაღი; ტყვია-წამალი; ყალბი ფული; მონეტები, საბანკო ბილეთებიან სხვა ფასეულობანი წარმომდგენზე; პლატინას, ოქროს ან ვერცხლის ნაკეთობანი ან ეს ლითონები დაუმუშავებელი სახით, ძვირფასი ქვები, საიუველირო ნაწარმი და სხვა ძვირფასი საგნები; პატიმრების მიერ დამზადებული საგნები; ფასეულობანი; სახიფათო ნივთიერებანი; სიგარები; თამბაქო; ხალიჩები; ტანსაცმელი; ხელთათმანები; თესლი; ბეწვეული; ქალის წინდები; მაქმანი; მაუდი; ტრიკოტაჟი; ღინღლი; ქალის მოსახვევი; დანები; ტუალეტის აღჭურვილობანი; სასარაჯო ნაკეთობანი; წიგნები; სათამაშო ბანქო; საათები; ფინჯნები; მედალიონები; ბიჟუტერია; სპორტული ინვენტარი.
 

შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:

მედიკამენტები - ზამბიის რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს ნებართვით; ფუტკარი, აბრეშუმის ჭია, წურბელები და მწერების გამანადგურებლები - ნიმუშების სახით ოფიციალურად აღიარებულ ინსტრუმენტებს შორის გასაცვლელად; სითხეები ანალიზებისათვის, პათოლოგიური ნივთიერებები - დამისამართებული ოფიციალურად აღიარებულ ლაბორატორიებზე ან სამედიცინო ინსტიტუტზე; იარაღი - ცეცხლსასროლი იარაღის რეგისტრატურის თანხმობით; ვეტერინარული დაავადებების საწინააღმდეგო  წამლები - მხოლოდ მედიკამენტებისა და ფარმაცევტების მისამართით; ვირუსები, ვაქცინები, შრატები, ნარკოტიკები, პათოგენური მიკროორგანიზმები - ჯანდაცვის სამინისტროს ნებართვით; მცენარეები - სოფლის მეურნეობის დირექტორის ნებართვით; სანადირო ნადავლი - შესაბამისი ორგანიზაციის დირექტორის ნებართვით; სირაქლემას ბუმბული _ გადაიგზავნება, როგორც ტანსაცმლის აქსესუარი; ფილმები - სპეციალური შეფუთვით - უნდა შეიფუთოს თუნუქის კოლოფებში, რომლებიც უნდა მოთავსდნენ მყარ ხის ყუთებში, აღნიშვნით "ფილმი".


შენიშვნა:
დაშვებულია ამანათების მიღება მხოლოდ ფასგამოცხადებით.