ესპანეთი

შესატანად    აკრძალული    ნივთების    სია

ფოსტა  კრძალავს  საბრძოლო  მასალის  და  იარაღის  იმპორტ-ექსპორტს.

ესპანეთის  საფოსტო  ადმინისტრაცია , ქვეყნის  შიგნით  კრძალავს  იარაღის  ცირკულაციას ( გავრცელებას)  კატეგორიის  მიუხედავად, მათ  შორის  ცეცხლსასროლი  იარაღის, ასევე  მათ  ექსპლუატაციას   ან  გადამისამართებას.

 

 

აკრძალვიდან  გამომდინარე, ისეთი  საფოსტო  გზავნილი, რომელიც   მოიცავს  საბრძოლო  მასალას  ან  იარაღს  და/ან  მათ  ნაწილებს, მიუხედავად  კატეგორიისა, ყველა  შესაბამისი  თანდართული  დოკუმენტის  თანდართულობის  შემთხვევაშიც  კი  გადაეცემა  ესპანეთის  შესაბამის  ორგანოს.