გაიანა

შესატანად აკრძალული საგნები:
ლატარიასთან დაკავშირებული რეკლამა და ნებისმიერი ბილეთი; ფუტკარი; აბრეშუმის ჭია; მონეტები; ძვირფასი ლითონები და  მათგან დამზადებული საგნები; ფეთქებადსაშიში და თვით აალებადი ნივთიერებები; მარკები; საკვები პროდუქტები; ცხოველები; ასანთი; იაპონური საპარსი ფუნჯები; ფაბრიკის მარკა; პროპაგანდისტული ლიტერატურა; ხორცი; თევზი; საკონდიტრო ნაწარმი; მარცვლეული კულტურები; სიმინდი; ხილი; ხილისწვენი; ბოსტნეული; შაქარი; თაფლი; სანელებლები; მიწის თხილის ზეთი; საღებავი; საწმენდი საშუალებები; თეთრეული; ფანჯრების მინა; ავეჯი; საბანკო ბილეთები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ანტიბიოტიკები - ადრესატზე გაიანას რესპუბლიკის სამედიცინო სამმართველოს მიერ გაცემული ნებართვით; ოპიუმი; მორფი, კოკაინი და  სხვა ნარკოტიკები, რომლებიც იგზავნება სამეცნიერო და სამედიცინო მიზნით - გაიანას რესპუბლიკის მთავრობის ნებართვით;  მცენარები სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ნებართვით; იარაღი, საბრძოლო იარაღი პოლიციის ნებართვით; სპირტიანი სასმელები და ღვინოები - საბაჟოების კონტროლიორების ნებართვით; ფილმები, ცელულოიდი - მხოლოდ სპეციალური შეფუთვით.


შენიშვნა:
გაიანას რესპუბლიკის საფოსტო ადმინისტრაცია მატერიალურად პასუხს არ აგებს ფასგამოუცხადებელ ამანათებზე შიგთავსის მიუხედავად.