ბოტსვანა

შესატანად აკრძალული საგნები:
თაფლი, თაფლზე დამზადებული წამლები; ძვირფასი ქვები და ლითონები; უხამსი ხასიათის საგნები; ხილი, მცენარეები; გაზის სანთებელები; სიგარეტები; მონეტები; გამოყენებული ნივთები; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
შრატები, ვაქცინები, ნარკოტიკები - ბოსტვანას რესპუბლიკის სამედიცინო სამსახურის დირექტორის მიერ ადრესატისათვის გაცემული ნებართვით; ცხოველები, ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები - ვეტერინარული სამსახურის დირექტორის ნებართვით; თამბაქო, ყველი, ბრინჯი - სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სერტიფიკატით; დაშნები, იარაღი, ალკოჰოლი, საფუარი - პოლიციის კომისარიატის ნებართვით; ცელულოიდი - შესაბამისი შეფუთვით.


შენიშვნა: დასაშვებია მხოლოდ ფასგამოცხადებული ამანათების მიღება.