ბენინი

შესატანად აკრძალული საგნები:
ალკოჰოლური სასმელები და სპირტი, ესენციები,  ექსტრაქტები და პროდუქტები, რომლებიც გამოიყენება ალკოჰოლური სასმელების დასამზადებლად; დენატურატი; ბუნებრივი და ხელოვნური მინერალური წყლები; საქარინი; საღებავი ნივთიერებები; გამოსახდელი ქვაბები და სპირტის გამოსახდელი და ორნახადი არყის გამოსახდელი ყველა აპარატი; ნარკოტიკები; ასანთი; გრამფირფიტები; საწონები და მზომები; ქიმიური პროდუქტები; ცხოველები; ხორცი; მცენარეები; იარაღი; საბრძოლო მასალა; ფეთქებადი ნივთიერებები; სამხედრო აღჭურვილობა; ოქრო; ბრილიანტები; მედლები; მონეტები.
   

შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები არ არის.


შენიშვნა:
ბენინის რესპუბლიკის საფოსტო ადმინისტრაცია არ მიიღებს უბრალო წერილებს ისეთი საგნების შიგთავსით, რომლებიც იბეგრება საბაჟოს მიერ.