ჰაიტი

შესატანად აკრძალული საგნები:
ინსტრუმენტები და მოწყობილობები; ჩასახვის საწინააღმდეგო ნივთიერებები და მედიკამენტები; უხამსი და შეურაცხმყოფელი ხასიათის ნივთები; ლიტერატურა, პასკვილები, ბროშურები და პლაკატები, რომლები შეურაცხყოფენ მთავრობას და ხელისუფლებას ან სახიფათოა საზოგადოებრივი უშიშროებისათვის; ცოცხალი ცხოველები ფუტკარის გარდა; ტყვიები; კაფსულები; იარაღი; ასანთი.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ოპიუმი, მორფი და სხვა ნარკოტიკული ნივთიერებები  - მხოლოდ სამედიცინო მიზნებისათვის ჰაიტის ჯანდაცვის სამსახურის ნებართვით.