ჩადი

შესატანად აკრძალული საგნები:
ნარკოტიკები, აბსენტი და მსგავსი ნაყენები; ჩასახვის საწინააღმდეგო წამლები და საშუალებები; ცოცხალი ცხოველები; იარაღი; ფეთქებადი და აალებადი ნივთიერებები; კონსერვები; პროპაგანდისტული ბროშურები; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ოპიუმი, მორფი და სხვა ნარკოტიკული ნივთიერებები - სამედიცინო და სამეცნიერო მიზნით, ფარმაცევტთა მისამართით; დარიშხანის მარილები და სხვა აქროლადი ქიმიური პროდუქტები - მაგარი ხის ან ლითონის ყუთებში შეფუთვით; იარაღი, საბრძოლო მასალები, ყავისა და კაკაოს მცენარეეები  - სპეციალური ნებართვით; მწერები - პარიზის მუზეუმისათვის; სასწორები და საწონები - საზომი ხელსაწყოების სამსახურის მეთაურის ნებართვით; თამბაქო; საბანკო ბილეთები, მონეტები, ოქროს ან სხვა ძვირფასი ნივთები - მხოლოდ ფასგამოცხადებული ამანათებით.