ურუგვაი

შესატანად აკრძალული საგნები:
ნივთიერებები, რომლებშიც შესაძლებელია დუღილის პროცესების განვითარება; ცოცხალი ცხოველები; ნანადირევი; ვენახი ნებისმიერი სახით; უხამსი ხასიათის ნივთები; ლატარიის ბილეთები; ლაკმუსის სირსველი და მისი პროდუქტი; ფული, ძვირფასი ლითონები და ნაკეთობები; იარაღი, ფეთქებადი ნივთიერებები; საფოსტო ბარათები არაუმეტეს 5 ცალისა; რადიოაქტიური ნივთიერებები; საფოსტო გზავნილები ფასგამოცხადების გარეშე შემდეგი შიგთავსით: მონეტები, ბანკნოტები, საკრედიტო ბილეთები ან რაიმე ფასეულობა წარმომდგენზე, საგზაო ჩეკები, პლატინას, ოქროს, ვერცხლის ნაკეთობანი ან ჯართი, ძვირფასი ქვები, საიუველირო ნაკეთობანი და სხვა ძვირფასეულობა. აგრეთვე შეკვეთილი წერილობითი კორესპონდენცია ზემოთ აღნიშნული შიგთავსით.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ოპიუმი, მორფი და სხვა ნარკოტიკები - სამედიცინო და სამეცნიერო  მიზნით; მშრალი ყურძენი, მცენარეული სასუქი, ნეშომპალა, ყვავილოვანი, ნაყოფის მომცემი და დეკორატიული მცენარეები და მათი ნებისმიერი ნაწილები - გამგზავნ ქვეყანაში გაცემული და  ურუგვაის კონსულის მიერ ხელმოწერილი მოწმობით.