სვაზილენდი

შესატანად აკრძალული საგნები:
თაფლი; ცვილი; სიროფი; თაფლზე დაზადებული წამლები; იონჯა; ფასიანი ქვები; სიგარეტები; პალტო; ქურთუკი; ტყავის ქურთუკები; ჟილეტები; ბოტები და ფეხსაცმელი; ცეცხლსასროლი იარაღი და სამხედრო აღჭურვილობა; ხილი, მცენარეები და მათი თესლი; ძვირფასი ლითონები და ქვები; სექსუალური ხასიათის ბეჭდვითი გამოცემები; სანთებელები; უხამსი და უცენზურო ნივთები; ყალბი ფული; ციხეებსა და კატორღებში დამზადებული ნივთები; რადიოაქტიური ნივთიერებები; ფასიანი ქაღალდები:


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ნარკოტიკები, შრატი, ვაქცინები - სვაზილენდის სამეფოს ჯანდაცვის სამინისტროს ნებართვით; ფუტკარი, წურბელა, აბრეშუმის ჭია, პარაზიტები და მავნე მწერთა გამანადგურებლები - ოფიციალურად აღიარებულ დაწესებულებებს შორის გაცვლის მიზნით; ცხოველური პროდუქტები - ვეტერინარული სამსახურის დირექტორის ნებართვით; ცივი იარაღი, ყველა ნივთი, რომელიც ჰგავს ცეცხლსასროლ იარაღს (მათ შორის სათამაშო პისტოლეტები), წყალქვეშა სანადირო თოფი - სვაზილენდის სამეფოს პოლიციის კომისიის ნებართვით; ბრინჯი, ლიქიორი, საფუარი და ყველა ნივთი რომელი რაიმე კავშირშია საომარ მოქმედებებთან (აღჭურვილობა, ფეხსაცმელი და სხვა) - მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროს ნებართვით; ყველი, ნებადართული მცენარეების ყველა სახეობა, ბამბა სიმინდი, პომიდორი, ჩაი, ქერი, მუხა, წაბლი, თამბაქო - სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნებართვით; ფილმები - შეფუთული რკინის ყუთში, რომელიც მოთავსებულია ხის ყუთში.

შენიშვნა: დასაშვებია მხოლოდ ფასგამოცხადებული გზავნილების მიღება.