სენტ-ვინსენტი და გრენადინები

შესატანად აკრძალული საგნები:
ფული; თამბაქო, სიგარები და სიგარეტები; სპირტი; უხამსი და Aამორალური ბეჭდვითი გამოცემები და ფოტოსურათები; ცხოველები; ბამბა და მისი თესლი; იარაღი მონეტები;  ალკოჰოლი; ფილმები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:

ფუტკარი, წურბელა, აბრეშუმის ჭია, პარაზიტები და მავნე მწერთა გამანადგურებლები - ოფიციალურად აღიარებულ დაწესებულებებს შორის გაცვლით; ნარკოტიკები - მხოლოდ სამეცნიერო მიზნებისათვის, გუბერნატორის პირადი საბჭოს ლიცენზიით;  მცენარეები - სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ნებართვით; მეორადი ტანსაცმელი, ხილი ბოსტნეული, იარაღი საბრძოლო მასალები - გუბერნატორის პირადი საბჭოს ლიცენზიით.
 

შენიშვნა:

1. სენტ-ვინსენტისა და გრენადაზე დამისამართებული გზავნილების სიგრძე არ უნდა აღემატებოდეს 1,05 მეტრს ან სიგრძისა და უდიდესი გარშემოწერილობის ჯამი არ უნდა აღემატებოდეს 1,8 მეტრს;
2. დასაშვებია მხოლოდ ფასგამოცხადებული გზავნილების მიღება.