ბარბადოსი

შესატანად აკრძალული საგნები: რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები არ არის.შენიშვნა:

დაშვებულია მხოლოდ ფასგამოცხადებული ამანათების მიღება.