პერუ

შესატანად აკრძალული საგნები:
აბსენტი და სხვა სპირტიანი სასმელები; მალფუჭებადი სასურსათო საქონელი; მინის სარწყულებლები კაუჩუკის ან მინის ცხვირებით; სურნელოვანი ეთერი მინის ამპულებში საკარნავალო თამაშებისათვის; სათამაშო ბანქო; ასანთი; სიგარა; სიგარეტი; თამბაქო; სამზარეულო მარილი; ბიოლოგიური ნივთიერებები; ცხოველები; საკვები პროდუქტები და სასმელები; სანთებელები; კომუნისტური პროპაგანდის საშუალებები; მონეტები; საბანკო ბილეთები და სხვა ნებისმიერი ფასეულობები; ყავა; ბამბა; შაქრის ლერწამი; ბანანის ხეები; მცენარეები გადამდები დაავადებებით; უზნეო შინაარსის საგნები და სათამაშოები; ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები; ყალბი მონეტები; ჯანმრთელობისათვის მავნე საკვები პროდუქტები და სასმელები; საკანცელარიო ნივთები; საწერი ქაღალდი; რვეულები და ბლოკნოტები, ყველა სახის კალენდრები; საფოსტო ბარათები; მისალოცი ღია ბარათები; ფულის ნიშნები ან სხვა ფასეულობების წარმომდგენზე; პლატინა; ოქრო და ვერცხლი;  დამუშავებული  ან არა; ძვირფასი ქვები, ძვირფასეულობა და სხვა ძვირფასი საგნები; ნაყოფი ნაჭუჭში (კაკალი, ნუში, წაბლი და სხვა); ჩაი; სიმინდის ქულა; თევზის კონსერვები, ხიზილალას ჩათვლით; მოსამზადებელი და დაკონსერვებული კიბოსნაირები  და მოლუსკები; საკონდიტრო ნაწარმი კაკაოს გარეშე; კაკაოს ცხიმი; მარცვლეულის პროდუქტები - პური და ფუნთუშეული; საკონდიტრო ნაწარმი; მწვანილი, ხილი და ბოსტნეული, დამზადებული ან დაკონსერვებული ძმარმჟავას გამოყენებით, მარილის შემცველობით ან არა; სანელებლები; შაქარი; გაყინული ხილი შაქრის შემცველობით; ხილის კონსერვები; ხილი, მწვანილების, ბოსტნეულის წვენები; სუფები და ბულიონები; ნარკოტიკები; მცენარეები და მთი ნაწილები; ასაფეთქებელი ნივთიერებანი და ტყვია-წამალი; იარაღის ყველა სახეობა, მისი შემადგენელი და სამარაგო ნაწილები; პარფიუმერია, კოსმეტიკა, ტუალეტის საგნები; საპონი და მისი მსგავსი ნივთიერებანი სხვადასხვა ფორმის; პარკები; ფეხსაცმლის საცხი და გუტალინი; პიროტექნიკური ნაკეთობანი; მანქანები და სხვა სატრანსპორტო საშუალებანი ბორბლებზე;  ბავშვების სამაგიდო სათამაშოები; თოჯინები, მათი სამარაგო ნაწილების გარდა; გასართობი საგნები და მოწყობილობანი; ნებისმიერი ფორმის სავარცხლები; გულსაბნევები და მათი ანალოგიური ნაკეთობანი; ტყავისა და ვულკანიზირებული ბოჭკოსაგან დამზადებული ნესესერები, საფულეები, სამგზავრო ჩანთები, საქაღალდეები, ბუდეები და ანალოგიური საგნები; პლასტიკური მასალისაგან, მუყაოსაგან, ქსოვილისაგან დამზადებული ფურცლები; ბეწვეული და მისი ნაკეთობანი; ხიგან დამზადებული სახლში მოსახმარი ნივთები; სუფრის კოვზები, დანები, ჩანგლები, ტორტის, თევზის, კარაქის საჭრელი დანები; საშაქრეები და ანალოგიური საგნები; ტუალეტის ქაღალდი, ქაღალდის ხელსახოცები,  ჰიგიენური ხელსახოცები, ბავშვის სახვევები, ხელსახოცები, ცხვირსახოცები, პირსახოცები; თავსახვევები, ყელსახვევები; წინდები; ნოხები; ხელით ნაქარგები; ტრიკოტაჟი (გარდა ხელოვნურისა); არაელასტიური და რეზინის არშემცველი ტრიკოტაჟისაგან დამზადებული ხელთათმანები, წინდები, რბილი ფეხსაცმელი, და ანალოგიური საგნები; თეთრეული; ტანსაცმელი და მისი აქსესუარები, აგრეთვე  არაელასტიური და რეზინის არშემცველი ტრიკოტაჟისაგან დამზადებული სხვა საგნები; რეზინის შეცველი ტილოები; თავსაბურები, მოსახვევები, ვუალი და ანალოგიური სანები; ჰალსტუხები; ლოგინის თეთრეული; ტომრები და სხვა შესაფუთი მასალები; კარვები, შალითები, ლენტები და ტურიზმის სხვა საგნები; ხელოვნური ყვავილები, ფოთლები, ხილი, ბოსტნეული და მათგან დამზადებული საგნები; მცირე ზომის ქანდაკებანი და ინტერიერის სხვა დეტალები; მინის ბურთები; ნატურალური მარგალიტის, ძვირფასი და ნახევრადძვირფასი ქვების იმიტაცია; ბიჟუტერია და საიუველირო ნაწარმი; ოქროს და ვერხცლის ნაკეთობანი და მათი ნაწილები; სამზარეულოს ქურები, მიქსერები, მტვერსასრუტები და სხვა საყოფაცხოვრებო ტექნიკა; ტაფები; ელექტრული უთოები, ტელევიზორები, მუსიკალური და სხვა ზარდახშები; მუსიკის ჩამწერი და დამკვრელი მოწყობილობანი; სხვადასხვა სახის ქაღალდის ფული და ფასიანი ქაღალდები; სამგზავრო ჩეკები და სხვა ფასეულობანი; რადიოაქტიური ნივთიერებანი; ნახმარი ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი (გარდა ქვემოთ აღნიშნული შემთხვევებისა: მგზავრების პირადი ნივთები, რომლებიც წარმოადგენენ უთანმხლებო ბარგის შიგთავსს, ან თუ არსებობს პერუს მთავრობის თანხმობა ამ ნივთების საჩუქრის სახით ქვეყნის ტერიტორიაზე შეტანაზე); ქლორის შემცველი პესტიციდები, (მათ შორის სოფლის მეურნეობაში გამოყენებული პესტიციდები აქტიური ინგრედიენტების (ქლოროვანი ეთილენის, ეთილენის ჟანგეულის, მონოკროტოფოსის) შემცველობით), მათი წარმოებულები და შემადგენელი ნაწილები; ნახმარი ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი; კარტოგრაფიული და გეოგრაფიული საბუთები, წიგნები, დისკეტები, ვიდეო კასეტები და ინფორმაციის ნებისმიერი მატარებლები, სადაც ნაჩვენებია პერუს სახელმწიფოს ტერიტორია და მისი საზღვრები დამახინჯებული სახით; საზღვარგარეთ წარმოებული სასმელები სახელწოდებით “Pisco”; ავტომობილების ნახმარი საბურავები; სათამაშოები სახელწოდებით "Yoyo Loco" და "Yoyo Chino".


შენიშვნა:

1. "M" ტომრებზე უნდა იყოს დამაგრებული CN22 იარლიყი;
2. პერუს საფოსტო ადმინისტრაცია არ ღებულობს უბრალო და შეკვეთილ წერილებს ისეთი საგნების შიგთავსით, რომლებიც ექვემდებარება საბაჟო დაბეგვრას.