პანამა

შესატანად აკრძალული საგნები:
წერილები და სხვა წერილის ფორმის ცნობები; ცხიმოვანი და თხევადი ნივთიერებები ან თხევად მდგომარეობაში ადვილად გარდამავალი ნივთიერებები; ცოცხალი და მკვდარი ცხოველები, გარდა მწერებისა  და გამომშრალი ქვეწარმავლებისა; ცუდი სუნის მქონე ნივთიერებები; სწრაფლპობადი ნაყოფი და მცენარეები; ტკბილეული და ცომეული; უხამსი ხასიათის საგნები; საავტორო უფლებების დამრღვევი პუბლიკაციები; ბილეთები და ლატარიების ცირკულარები; ცეცხლსაშიში და აალებადი ნივთიერებები; საგნები, რომელთა შეფუთვამ შეიძლება ზიანი მიაყენოს ან გამოიწვიოს საფოსტო მუშაკების ტრამვები ამანათის დამუშავებისას; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შენიშვნა:
პანამის საფოსტო ადმინისტრაცია არ ღებულობს უბრალო და შეკვეთილ წერილებს ისეთი საგნების შიგთავსით, რომლებიც ექვემდებარება საბაჟო დაბეგვრას.