პაკისტანი

შესატანად აკრძალული საგნები:
უხამსი ან უზნეო ხასიათის საგნები; ოპიუმი და მისი ალკოლოიდები; მორფი; კოკაინი და სხვა ნარკოტიკები, გადაგზავნისათვის მხოლოდ სამეცნიერო ან სამედიცინო მიზნით; ვარდისფერი ქინაქინა; ყვითელი ციების ვირუსი, ცხოველების ტყავი და ფრინველის ბუმბული; მცენარეების გადაგზავნა ავიატრანსპორტით და საზღვაო გზით; იარლიყები ნახატებით, რომლებიც წარმოადგენენ საბანკო ბილეთების მუდმივი ან დროებითი გამოცემების იმიტაციას და საქონელი ასეტი იარლიყებით; ბამბა; აბრეშუმი და სხვა ქსოვილები ნახატებით, რომლებიც წარმოადგენენ საბანკო ბილეთების იმიტაციას; ფული ან ზოდები ხუთი ფუნტის ზემოთ ღირებულებით; ბრინჯაოს ან სპილენძის მონეტები, ყალბი მონეტები; მონეტების მოსაჭრელი მოწყობილობები; აპარატურა უმავთულო ტელეგრაფისათვის; ნებისმიერი საქონელი პაკისტანის გერბიანი მარკით; პაკისტანის საზღვრებს გარეთ დამზადებული საქონელი; წერილობითი ცნობები; ნახმარი თეთრეული, ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი; იარაღი; უცხოეთის ლატარიები; ფეთქებადსაშიში ნივთიერებები; სიგარეტი; საქარინი; ყავა; რადიოაქტიური ნივთიერებები;


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
კაუჩუკი; ციტრუსები; კარტოფილი - ჯანმრთელობის სერტიფიკატის არსებობის შემთხვევაში; შაქრის ლერწამი, წარმომავლობით გარდა ფიჯის კუნძულებისა, ახალი გვინეისა, ავსტრალიისა, ფინეთისა - ჯანმრთელობის სერტიფიკატის შემთხვევაში; ვალუტა; მონეტები; საბანკო ბილეთები და სხვა ფასიანი საგნები, როგორიც არის ოქრო და ვერცხლი - გადაიგზავნება მხოლოდ ფასგამოცხადებული გზავნილით.