მოზამბიკი

შესატანად აკრძალული საგნები:
უხამსი და უცენზურო ხასიათის ნივთები და ლიტერატურა; პორნოგრაფიული პუბლიკაციები; მოზამბიკის რესპუბლიკის საბანკო ვალუტა; ქვითრები და ფასიანი ქაღალდები; იარაღი, ფეთქებადი და აალებადი ნივთიერებები, საბრძოლო მასალები და მათი შემადგენელი ნაწილები; მავნე, ტოქსიკური, რადიოაქტიური, ბიოლოგიური ნივთიერებები; კერძო პირთა მისამართით გაგზავნილი ყველა სახის ნარკოტიკი;  მედიკამენტები სახელწოდების გარეშე; ის მცენარეები, თესლი, ნაყოფი ან ყველა სხვა ნაწილები, რომელთა დაავადების ან შესაძლო დაავადების გამო, მათი გადატანა შეზღუდულია ან აკრძალულია.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
სამედიცინო ან სამეცნიერო დანიშნულებით გადასაგზავნი ნარკოტიკები - ჯანდაცვის სამინისტროს ნებართვით; ნივთები, რომლებიც შეიძლება იყვნენ გადამდები ავადმყოფობების გადამტანები, ცოცხალი ან მკვდარი ცხოველები, მათი ტყავი და სისხლი, შიგნეული, ფუტკრის, წურბელების და აბრეშუმის ჭიის გარდა - სათანადოდ შეფუთული, კომპეტენტური ორგანოების ნებართვით.