მალავი

შესატანად აკრძალული საგნები:
უზნეო და ამორალური ხასიათის საგნები; მანათობელი ციფერბლატის მქონე საგნები; ფეთქებადი და აალებადი საგნები; ცოცხალი მავნე ნივთიერებები; ყალბი საფოსტო მარკები; თაღლითობისა და უხამსი  საქმიანობისათვის გამოსაყენებელი კორესპონდენცია ან ჰოროსკოპები და სხვა მომავლის საწინინასწარმეტყველო გამოცემები; აღმგზნები საშუალებები; რადიოაქტიური ნივთირებები; იარაღი; მცენარეები და მცენარეული პროდუქტები; ყალბი მონეტები და საბანკო ბილეთები; ნახმარი ტანსაცმელი.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:

ფარმაცევტული პრეპარატები - მხოლოდ სრული ანოტაციით.


შენიშვნა:
დაიშვება მხოლოდ ფასგამოცხადებული ამანათების გადაგზავნა.