მავრიკი

შესატანად აკრძალული საგნები:
მცენარეები და მისი  ნაწილები; ფურაჟი; უზნეო და უხამსი ხასიათის საგნები; ნამდვილი და ყალბი მონეტები, საბანკო ბილეთები; ფასიანი ნივთები; ძვირფასი ლითონები და მათი ნაკეთობანი; ნახმარი ტანსაცმელი; ძველი გაზეთები და ჟურნალები; ცხოველების ბეწვი; ფინიკი; ტომრები; ხალიჩები და არშიები; ინფიცირებული წყალი; იაპონური საპარსი ჯაგრისები; სიმინდი; ყურძენი; ვაშლი; სარეველა მცენარეები; ჩაი; ნიადაგი; საბრძოლო მასალები; ასანთი; კორესპოდენციები ფიქტიურ  ადრესატებზე ან გვარებზე მხოლოდ ინიციალების აღნიშვნით, საავტორო უფლებები; დამამზადებელი საწარმოს მარკები; თევზის ქერცლი(თევზის კანი).


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
მედიკამენტები და სააფთიაქო საქონელი - მხოლოდ ექიმის ან ფარმაცევტის მისამართზე; ნარკოტიკები - ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს წერილობითი ნებართვის არსებობის შემთხვევაში; კუს ცხიმი - საბაჟოს ნებართვის არსებობის შემთხვევაში; ფილმები, ცელულოიდები - მხოლოდ სპეციალური შეფუთვით; ცხოველები, მცენარეები, ჩაი (აფრიკიდან, სამხრეთ საქარიდან); ვაშლი (აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიიდან); ხავსი, ნეხვი, ქვიშა - სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნებართვით.