საფოსტო კალკულატორი

რას აგზავნით
სად აგზავნით
დამატებითი მომსახურება
კალკულაცია

წერილობითი კორესპონდენციის სახეობა, რომელიც შეიცავს ქაღალდზე დატანილ ტექსტს ან/და დოკუმენტს და იგზავნება/ბარდება დახურული სახით, კონვერტით;

 

  • წერილის წონა: 250გრ-მდე;
  • წერილის ზომა: მინიმალური 90X140 მმ; მაქსიმალური - 240X340 მმ; მაქსიმალური სისხე: 5 მმ;
მიუთითეთ ტიპი
გზავნილი, რომელსაც არ ენიჭება მაიდენტიფიცირებელი ნომერი, იგზავნება თანმხლებ დოკუმენტებზე მიუწერავად და ადრესატს ბარდება ხელმოწერის გარეშე
წერილი ფოსტისთვის გადაცემისას რეგისტრირდება და ენიჭება მაიდენტიფიცირებელი ნომერი, იგზავნება თანმხლებ დოკუმენტებზე მიწერით და ადრესატს ბარდება ხელმოწერით
დაჩქარებული სერვისი.
ჩაბარების ვადები 3-7 სამუშაო დღე.
დაჩქარებული სერვისი.
ჩაბარების ვადები 3-6 სამუშაო დღე.
მიუთითეთ წონა 0 (გ) (გ) (კგ) (კგ)
* მაქსიმალური წონა 0 250 გ 250 გ 2 კგ 30 კგ
რას აგზავნით
წერილი